♦♦ ภาพการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ♦♦

 

ภาพ: การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศบริเวณหน้าโรงงาน

ภาพ: การเก็บฝุ่นละอองรวมบริเวณโต๊ะปะมือ

ภาพ: การเป็บตัวอย่างเบนซีนและคีโรซีนบริเวณตู้เก็บสารเคมี 

ภาพ: การเก็บตัวอย่างเมทธิล แอลกอฮอล์ บริเวณเครื่องพิมพ์

ภาพ: การเก็บตัวอย่างกรดซัลฟูริค บริเวณจุดล้างเพลท

ภาพ: การตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย 5 นาที บริเวณเครื่องปั๊มมือ

ภาพ: การวัดระดับความเข้มแสง

 

ภาพ: การตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณเครื่องปั๊ม Auto

 

ภาพ: การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง บริเวณถังดักไขมันด้านหน้า

ภาพ: การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง บริเวณถังดักไขมันด้านหลัง

 

 

     กฎหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

 

      กฎหมายกรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

     กฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

 

Visitors: 72,859