ติดต่อเรา

บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ตั้งอยู่:

เลขที่:

 

โทรศัพท์:

ฟกซ์:

E-mail:        

โครงการแฟคตอรี่แลนด์ 1

77/60 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73210

02-811 9075-7   

02-811 9078

ksprintpack@gmail.com

 

K.S. PRINT PACKAGING CO.,LTD.

Location:

Address:

 

Tel:

Fax:

Factory Land 1

77/60 Moo12 Phutthamonton Sai 5 Rd. Raikhing Sampran

Nakhonpathom 73210 Thailand

+66(0)2811-9075-7

+66(0)28119078

                                       

แผนที่

 

บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

โครงการแฟคตอรี่แลนด์ 1

77/60 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73210

โทร. 02-811 9075-7   

โทรสาร 02-811 9078

e-mail :  ksprintpack@gmail.com

 
   

 

Visitors: 60,843