ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

                กำหนดการ จัดอบรมธรรมปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

                วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557

กิจกรรม
เวลา                 รายละเอียด
10.30 น.      สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
       เจริญวิปัสนากัมมัฏฐานตามแนววิชาธรรมกาย
11.30 น.      ถวายภัตตาหารเพล
12.00 น.      รับประทานอาหารร่วมกัน
12.45 น.      ธรรมปฏิบัติ
14.00 น.      ถามตอบปัญหาธรรม จากการปฏิบัติ

 

 

Visitors: 47,185