@Garden House

 

เป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัท เค. เอส. พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น ณ. เลขที่185/1 หมู่ 3 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  เป็นพื้นที่เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ

ทำกิจกรรมปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อน บนเนื้อที่โดยประมาณ 7 ไร่ โดยมีการเริ่มกิจกรรมการปลูกป่าในปี 2557

ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลให้สภาพบรรยากาศจากเดิมที่เป็นที่ดินรกร้าง ดินเสื่อมสภาพจากการเลี้ยงกุ้ง

มาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เบญจพรรณ  ไม้ยืนต้น

และไม้เพื่อการใช้สอยเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ...

 

 

Visitors: 75,693