Product

              

จากการที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นี้มามากกว่า 20 ปี ได้พัฒนา การทำงานมาอย่างต่อเนื่องมีระบบการคัดเลือกวัตถุดิบที่ต้องปลอดสารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุการพิมพ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง และทักษะของช่างแต่ละแผนก รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯที่ได้รับการฝึกอบรมให้ใส่ใจและมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้สินค้าและบริการของเราตอบสนองความต้องการในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

 

     ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

     บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า

                           
         
                     

 

     บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

                     
         
                     
         
                     
               

กระดาษสไลด์แพ็ค

         

 

 

Visitors: 71,324