@Garden House

♦♦ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ♦♦

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

      บริหารศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ ที่พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุ

และสถานที่จัดกิจกรรมการจัดเลี้ยง ที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

คุณสมบัติ 

- ป.ตรี (ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- มีใบขับขี่รถยนต์

อัตราเงินเดือน

- ตามที่ตกลง (ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด)

 

  

 

 

 

   ความสามารถพิเศษ

- ร้องเพลงได้ , นำเล่นเกมส์เป็น , จัดการสันทนาการ

- รักธรรมชาติ ชอบการเกษตร

- รักสัตว์ (สุนัข)

- มีความสามารถด้าน IT

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ

สวัสดิการ

- ขั้นตำตามที่กฎหมายกำหนด

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เบี้ยขยัน

- ที่พัก

- ชุดฟอร์ม

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครงาน

Visitors: 75,694