ข่าวสาร

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2556

บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16-17 ตุลาคม 2556 ได้ดำเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างเพื่อทำการเปรียบเทียบมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

 

Visitors: 59,641