ข่าวสาร

การตรวจสอบคุณภาพของลูกค้า PANASONIC

วันที่  28  มีนาคม  2557 


วันที่ 28 มีนาคม  2557 บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีการตรวจสอบคุณภาพ (Audit) จากลูกค้า คือ บริษัท Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co.,Ltd. ซึ่งทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทาง บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ ว่าในแต่ละขั้นตอนมีการทำงานเป็นระบบอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตัดกระดาษ ขั้นตอนการพิมพ์ ขั้นตอนการปั๊ม ขั้นตอนการปะ และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน (QC) โดยการตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น   

 

              
    
    
    

 


  

Visitors: 59,641